เรามีอะไรบ้าง ??

 

เกี่ยวกับเรา?

บริษัทเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2543 จากพื้นฐานและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางบริษัท มารีน ลีดเดอร์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการฟาร์มที่ดีและมีความยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งของบริษัทเป็นผลผลิตจากความร่วมมือระหว่างบริษัท คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยและทีมนักวิจัยในองค์กรชั้นนำของประเทศ ทั้งนี้ บริษัท มารีน ลีดเดอร์ จำกัด มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีที่ทีมคณาจารย์และนักวิจัยได้ผลิตขึ้น โดยพัฒนาต่อเนื่องในด้านการทดลอง รวมถึงศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ ทั้งในส่วนของการผลิตและการตลาด อาทิเช่น
  • ปัจจัยการผลิตต่างๆ สำหรับการเพาะเลี้ยงในฟาร์ม
  • โปรไบโอติกในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
  • ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ 
  • การตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสในกุ้ง  (WSSV และ YHV)
  • อาหารพ่อแม่พันธุ์กุ้งและสัตว์น้ำอื่นๆ
  • วัตถุดิบสำหรับการผลิตอาหารสัตว์

อ่านทั้งหมด

 

ข่าวสาร
สินค้า